مباني حسابداري مديريت "رويكرد و ديدگاه نوين"
قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۴۰۰۰۰ريال

مبانی حسابداری مدیریت "رویکرد و دیدگاه نوین"

پدیدآوران:

فریدون رهنمای‌رودپشتی


ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دسته بندی:
650 خدمات اداري

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۰۵۳۷۹
تعداد صفحات :۷۶۰

سال چاپ:۹۲/۰۶/۲۰

موضوعات:
حسابداري مديريت
حسابداري قيمت تمام شده
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط