مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار: مفاهيم و مطالعات موردي
قیمت سایت:۱۶۸۱۵۰۰ ريال
تخفیف: ۵ درصد
قیمت: ۱۷۷۰۰۰۰ريال

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار: مفاهیم و مطالعات موردی

پدیدآوران:

آر راداکریشنان

اس. بالاسوبرامانیان

عادل آذر

سعید جهانیان


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

دسته بندی:
650 خدمات اداري

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۶۵۹۳
تعداد صفحات :۵۰۴

سال چاپ:۱۴/۰۱/۰۶

موضوعات:
مهندسي مجدد (مديريت)
مديريت صنعتي
گردش كار - مديريت
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

تعالی سازمانی: تشریح حوزه نتایج جامعه و نحوه اجرای آنناشر:کیفیت بهره‌وری آسیا قیمت:۰ ریال
تعالی سازمانی: تشریح حوزه فرآیندها و نحوه اجرای آنناشر:کیفیت بهره‌وری آسیا قیمت:۰ ریال