فيزيك براي مهندسي و علوم: الكتريسيته و مغناطيس
قیمت سایت:۸۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۸۰۰۰۰ريال

فیزیک برای مهندسی و علوم: الکتریسیته و مغناطیس

پدیدآوران:

جولیودی پائولا

مهدی ارجینی

اکبر نصری


ناشر:
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد سروستان)

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۵۲۸

سال چاپ:۹۰/۰۱/۲۰

موضوعات:
ارتجاع (فيزيك)
ابزار اندازه‌گيري برقي
الكترومغناطيس
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

Fundamentals of physics: haliday & resnickناشر:سخنکده قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
Fundamentals of physics ناشر: سخنکده قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
Fundamentals of physics: haliday And resnick ناشر: سخنکده قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال