ايمونولوژي پايه: براي دانشجويان پرستاري، مامايي و پيراپزشكي
قیمت سایت:۵۹۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۵۹۰۰۰ريال

ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

پدیدآوران:

کبری انتظامی

فرهاد شاهسوار

علیرضا سالک قدم

محمدعلی بهار

نادر تاجیک

نازنین مجتبوی


ناشر:
نشر و تبلیغ بشری
پیوند مهر

دسته بندی:
610 علوم پزشكي

شابک:
تعداد صفحات :۲۰۰

سال چاپ:۹۰/۱۰/۲۱

موضوعات:
ايمني شناسي
ايمني پزشكي
بيماريهاي ايمني
حساسيت
بيماريهاي نقص ايمني
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط