انگل‌شناسي پزشكي براي دانشجويان: كرم‌شناسي
قیمت سایت:۴۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۴۰۰۰۰ريال

انگل‌شناسی پزشکی برای دانشجویان: کرم‌شناسی

پدیدآوران:

علیرضا حدادزاده

پرویز کرمانی زاده


ناشر:
سنجش و دانش
موسسه جان شیفته

دسته بندی:
610 علوم پزشكي

شابک:
تعداد صفحات :۲۲۲

سال چاپ:۹۰/۰۵/۲۲

موضوعات:
انگل‌شناسي پزشكي
ايمني شناسي -آزمونها و تمرينها
ايمني شناسي
ايمني شناسي خوني
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

تک‌ یاخته‌شناسی پزشکیناشر:کتاب میر قیمت:۵۸۰۰۰ ریال
ما طراحان انگل‌شناسیناشر:به‌اندیشان قیمت:۵۵۰۰۰ ریال