زن در عرصه تئاتر گيلان: از آغاز تا امروز (1387 - 1283)
قیمت سایت:۴۷۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۴۷۰۰۰ريال

زن در عرصه تئاتر گیلان: از آغاز تا امروز (1387 - 1283)

پدیدآوران:
ناشر:
دهسرا

دسته بندی:
شابک:
تعداد صفحات :۲۱۰

سال چاپ:۸۹/۱۲/۱۴

موضوعات:
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب