مباني موزه‌داري
قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۵ درصد
قیمت: ۲۰۰۰۰۰ريال

مبانی موزه‌داری

پدیدآوران:

یوسف منصورزاده

ابوالقاسم حاتمی

عادله مشایخی


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

دسته بندی:
060 سازمان هاي عمومي و موزه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۴۱۳۶
تعداد صفحات :۳۹۰

سال چاپ:۹۶/۰۵/۱۱

موضوعات:
موزه‌داري
موزه‌داري - ‏‫راهنماي آموزشي (عالي)‬‬
موزه‌ها
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

موزه‌داریناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
موزه، موزه‌داری و موزه‌هاناشر:چهارباغ قیمت:۴۰۰۰۰ ریال