كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين
قیمت سایت:۱۷۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۷۰۰۰ريال

کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین

پدیدآوران:

حمیدرضا حسین‌زاده


ناشر:
حمیدرضا حسین‌زاده

دسته بندی:
310 آمار عمومي

شابک:
تعداد صفحات :۱۲۸

سال چاپ:۸۹/۰۲/۰۴

موضوعات:
معلولان - وضع حقوقي و قوانين
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط