"مباني برق" سال دوم فني حرفه‌اي و كاردانش شامل: شرح نكته‌هاي مهم و دانستني كتاب ...
قیمت سایت:۲۶۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۶۰۰۰ريال

"مبانی برق" سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش شامل: شرح نکته‌های مهم و دانستنی کتاب ...

پدیدآوران:

مسعود عبدالحمیدی


ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر)

دسته بندی:
530 فيزيك

شابک:
تعداد صفحات :۱۲۴

سال چاپ:۸۹/۰۱/۲۳

موضوعات:
برق - كتابهاي درسي - راهنماي آموزشي (متوسطه)
برق - آزمونها و تمرينها (متوسطه)
برق - پرسشها و پاسخها (متوسطه)
برق - مسائل، تمرينها و غيره (متوسطه)
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب