100 مساله و معماي جالب فيزيك و رياضي: از المپيادها و آزمونهاي ورودي دانشگاههاي روسيه و ام. آي. تي به همراه پاسخ مشروح آنها
قیمت سایت:۲۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۰۰۰۰ريال

100 مساله و معمای جالب فیزیک و ریاضی: از المپیادها و آزمونهای ورودی دانشگاههای روسیه و ام. آی. تی به همراه پاسخ مشروح آنها

پدیدآوران:

یوری چرنیاک

رابرت رز

بهداد بسیجی

محمدرضا خوش‌نظر


ناشر:
سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه

دسته بندی:
530 فيزيك

شابک:
تعداد صفحات :۲۰۰

سال چاپ:۸۸/۰۳/۲۶

موضوعات:
المپيادها (فيزيك)
فيزيك - مسائل، تمرينها و غيره
رياضيات - مسائل، تمرينها و غيره - آموزش برنامه‌اي
دانشگاهها و مدارس عالي - روسيه شوروي - آزمونها
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب