راهنمايي تشريحي براي راه‌اندازي موزه با نگاهي به اكوموزه
قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ريال

راهنمایی تشریحی برای راه‌اندازی موزه با نگاهی به اکوموزه

پدیدآوران:

دیوید داسام

زینب مرادی

علی صالحی


ناشر:
سمیرا

دسته بندی:
060 سازمان هاي عمومي و موزه

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۹۵۵۱۹۴
تعداد صفحات :۱۵۲

سال چاپ:۹۱/۰۹/۰۹

موضوعات:
موزه‌ها
موزه‌ها - مديريت مجموعه
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

موزه‌داریناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
موزه، موزه‌داری و موزه‌هاناشر:چهارباغ قیمت:۴۰۰۰۰ ریال