مكالمات روزمره يوناني - فارسي بانضمام: مهمترين نكات دستور زبان يوناني همراه با مكالمات در...
قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۳۵۰۰۰ريال

مکالمات روزمره یونانی - فارسی بانضمام: مهمترین نکات دستور زبان یونانی همراه با مکالمات در...

پدیدآوران:

کیومرث پارسای

فریبرز مرندی


ناشر:
اشراقی
نشر صفار

دسته بندی:
480 زبان يوناني

شابک:
تعداد صفحات :۳۸۴

سال چاپ:۹۲/۰۴/۰۴

موضوعات:
يوناني - مكالمه و جمله‌سازي - فارسي
يوناني - اصطلاحها و تعبيرها
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط