رضايت اجتماعي در ايران
قیمت سایت:۳۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۰۰۰۰ريال

رضایت اجتماعی در ایران

پدیدآوران:

منوچهر محسنی

پرویز صالحی


ناشر:
آرون

دسته بندی:
310 آمار عمومي

شابک:
تعداد صفحات :۲۲۲

سال چاپ:۸۷/۰۶/۱۹

موضوعات:
شاخصهاي اجتماعي - ايران
رضايت خاطر - ايران - نمونه‌پژوهي
پيمايش اجتماعي - ايران
رفاه اجتماعي - ايران - افكارعمومي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

مروری بر تاریخچه سرشماریها و آمارگیریهای ایران و جهان از دیرباز تاکنونناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
گزارش جایگاه بخش مسکن در اقتصاد استان زنجانناشر:استانداری زنجان، معاونت برنامه‌ریزی قیمت:۰ ریال