آموزش پانتوميم
قیمت سایت:۳۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۰۰۰۰ريال

آموزش پانتومیم

پدیدآوران:

مارک اشتولزنبرگ

علیرضا خمسه

عزیز ساعتی


ناشر:
نشر قطره

دسته بندی:
790 سرگرمي، نمايش

شابک:
تعداد صفحات :۱۳۴

سال چاپ:۸۷/۰۶/۰۲

موضوعات:
نمايش بدون صدا
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

بازی در سکوت: مجموعه مقاله درباره میمناشر:شرکت انتشارات سوره مهر قیمت:۱۶۰۰۰ ریال
هنر جهانی پانتومیمناشر:پژواک کیوان قیمت:۴۰۰۰۰ ریال