تاريخ زمان
قیمت سایت:۳۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۳۵۰۰۰ريال

تاریخ زمان

پدیدآوران:

تروند‌برگ اریکسن

اردشیر اسفندیاری


ناشر:
پرسش

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک:
تعداد صفحات :۳۳۶

سال چاپ:۸۵/۱۲/۱۲

موضوعات:
زمان - جنبه‌هاي مذهبي
زمان - فلسفه
زمان‌سنجي - تاريخ
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

مفهوم زمان و چند اثر دیگرناشر:نشر مرکز قیمت:۷۹۰۰۰ ریال
کتاب ریتم‌هاناشر:نشر تصنیف قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
مفهوم زمانناشر:نشرپرسش قیمت:۲۰۰۰۰ ریال