فرهنگ ايتاليايي - فارسي
قیمت سایت:۹۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۹۰۰۰۰ريال

فرهنگ ایتالیایی - فارسی

پدیدآوران:

امیرعلی راسترو

ابراهیم محمدبیگی


ناشر:
رهنما

دسته بندی:
450 زبان ايتاليايي

شابک:
تعداد صفحات :۳۷۲

سال چاپ:۹۲/۰۸/۰۷

موضوعات:
زبان ايتاليايي - واژه‌نامه‌ها - فارسي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

فرهنگ فارسی ایتالیاییناشر:اشراقی قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو ایتالیایی - فارسیناشر:نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه قیمت:۰ ریال
فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو ایتالیایی - فارسیناشر:نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه قیمت:۰ ریال