ايران در آيينه آمار 1384 شماره 25
قیمت سایت:۱۸۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۸۰۰۰ريال

ایران در آیینه آمار 1384 شماره 25

پدیدآوران:

مرکزآمارایران


ناشر:
مرکز آمار ایران ‌دفتر انتشارات‌ و اطلاع‌رسانی

دسته بندی:
310 آمار عمومي

شابک:
تعداد صفحات :۱۸۴

سال چاپ:۸۶/۰۴/۰۶

موضوعات:
ايران - آمار - سالنامه‌ها
ايران - اوضاع اجتماعي - آمار
ايران - اوضاع اقتصادي - آمار
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

سالنامه آماری کشور 1384ناشر:مرکز آمار ایران قیمت:۹۰۰۰۰ ریال
Statistical pocketbook of the Islamic republic of IRAN 1384 ناشر:سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران قیمت:۲۵۰۰۰ ریال
Iran statistical yearbook 1390 (2011 - 2012)ناشر: مرکز آمار ایران قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال