به سوي الهيات غيرمتافيزيكي "رويكردي پديدارشناسانه به برهان صديقين بر اساس فلسفه اگزيستانس"
قیمت سایت:۲۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۲۵۰۰۰ريال

به سوی الهیات غیرمتافیزیکی "رویکردی پدیدارشناسانه به برهان صدیقین بر اساس فلسفه اگزیستانس"

پدیدآوران:

علی آخوندزاهد


ناشر:
قلم

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک:
تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۸۶/۰۲/۱۰

موضوعات:
خداشناسي
هستي‌شناسي
اگزيستانسياليسم
مابعدالطبيعه
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

ژرفای هستیناشر:نشر علم قیمت:۶۵۰۰۰ ریال
درس گفتارهایی از هستی و زمانناشر:گام نو قیمت:۲۵۰۰۰ ریال
معمای هستیناشر:قوانین قیمت:۳۷۰۰۰ ریال