برق ساختمان: مباني، نكات تئوري و عملي
قیمت سایت:۴۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۴۰۰۰۰ريال

برق ساختمان: مبانی، نکات تئوری و عملی

پدیدآوران:

محمدرضا مهدی‌پور


ناشر:
آرون

دسته بندی:
530 فيزيك

شابک:
تعداد صفحات :۲۷۲

سال چاپ:۸۵/۱۱/۰۷

موضوعات:
برق - راهنماي آموزشي
مدارهاي برقي - راهنماي آموزشي
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب