موزه‌داري
قیمت سایت:۹۵۰۰۰ ريال
تخفیف: ۵ درصد
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ريال

موزه‌داری

پدیدآوران:

نوشین‌دخت نفیسی


ناشر:
سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
سازمان میراث فرهنگی کشور

دسته بندی:
060 سازمان هاي عمومي و موزه

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۹۵۱۲۷
تعداد صفحات :۱۶۲

سال چاپ:۹۷/۰۴/۲۰

موضوعات:
موزه‌داري
موزه‌ها
موزه‌ها - مديريت مجموعه
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب