اديسه
قیمت سایت:۵۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۵۰۰۰۰ريال

ادیسه

پدیدآوران:

هومر

سعید نفیسی


ناشر:
بهزاد

دسته بندی:
880 ادبيات يوناني

شابک:
تعداد صفحات :۴۳۲

سال چاپ:۸۵/۰۳/۲۸

موضوعات:
شعر حماسي يوناني - ترجمه شده به فارسي
اديسه (اساطير يوناني)
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

ایلیادناشر:بهزاد قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
اودیسهناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
ایلیادناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی قیمت:۵۰۰۰۰ ریال