جادوي صحنه: زندگي تئاتري عزت‌الله انتظامي، به ضميمه پيش‌پرده‌خواني در ايران، پايان‌نامه تحصيلي عزت‌الله انتظامي
قیمت سایت:۴۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۴۰۰۰۰ريال

جادوی صحنه: زندگی تئاتری عزت‌الله انتظامی، به ضمیمه پیش‌پرده‌خوانی در ایران، پایان‌نامه تحصیلی عزت‌الله انتظامی

پدیدآوران:

اعظم کیان‌افراز


ناشر:
نشرافراز

دسته بندی:
790 سرگرمي، نمايش

شابک:
تعداد صفحات :۳۶۰

سال چاپ:۸۵/۰۲/۲۵

موضوعات:
انتظامي، عزت‌الله، 1303 - سرگذشتنامه
پيش‌پرده - ايران
بازيگران - ايران - سرگذشتنامه
نمايش - ايران
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط