آزادي و دولت فرزانگي: نامه‌هايي در تربيت زيباشناختي انسان
قیمت سایت:۱۸۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۸۰۰۰ريال

آزادی و دولت فرزانگی: نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان

پدیدآوران:

یوهان‌کریستف‌فریدریش‌فون شیلر

محمود عبادیان


ناشر:
اختران

دسته بندی:
110 مابعدالطبيعه (فلسفه نظري)

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۵۱۴۹۲۷
تعداد صفحات :۱۹۲

سال چاپ:۸۵/۰۱/۳۰

موضوعات:
زيبايي‌شناسي نوين - قرن 18م.
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

کتابهای مرتبط

بازنمایی و صدقناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۱۰۰۰ ریال
هنر، احساس و بیانناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۱۲۰۰۰ ریال
تجربه زیباشناختیناشر:فرهنگستان هنر قیمت:۲۰۰۰۰ ریال