دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع تربيت بدني - آزمونها و تمرينها (عالي)
تعداد يافت شده (۲۵)
صفحه ۱ از ۲
کنکور دکتری نیمه متمرکز و کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: سیدکاوس صالحی قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست‌های طبقه‌بندی شده ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: مسعود پورفرهاد - ویراستار: مرجان ادیبی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان تخصصی تربیت‌بدنی بر اساس کتاب: محمود علیمحمدی - دکتر ابوالفضل فراهانی - آذر آقایاری ویژه‌ی دانشجویان ...
ناشر:استادی پدیدآور: - نویسنده: احمد نصراصفهانی - ویراستار: مریم باغبان‌اصفهانی قیمت:۳۷۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰
راهنما و بانک سوالات امتحانی فیزیولوژی انسانی (رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی): ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور...
ناشر:استادی پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا حسینی‌نیا - نویسنده: مجید خدایی قیمت:۲۳۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰
راهنما و بانک سوالات امتحانی فیزیولوژی ورزشی (2) (رشته تربیت‌بدنی) ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
ناشر:استادی پدیدآور: - نویسنده: سیدرضا حسینی‌نیا - نویسنده: مجید خدایی قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰
آزمونهای کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی همراه با پاسخهای تشریحی 84 - 1380 سراسری - آزاد
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: احمد آذربانی - نویسنده: محمد قیومی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست‌های طبقه‌بندی شده ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: فرهاد دریانوش - ویراستار: مرجان ادیبی قیمت:۳۷۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰