دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع پرستار و بيمار
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
اصول و فنون پرستاری: پوتروپری
ناشر:جامعه ‌نگر پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیاآن پاتر - نویسنده: آن‌گریفین پری قیمت:۷۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۵۷۵۰
اصول آموزش به بیمار: مطابق با آخرین سرفصل شورای عالی برنامه‌ریزی
ناشر:سالمی پدیدآور: - نویسنده: محبوبه صفوی - نویسنده: طاهره برزویی قیمت:۱۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۶۵۰
فرآیند آموزش و یادگیری
ناشر:میرشیدا پدیدآور: - نویسنده: سیده‌اشرف حیدری - نویسنده: کیاوش بحرینی قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
Mothers and midwives
ناشر:روشن کتاب پدیدآور: - نویسنده: FayeE Thompson قیمت:۳۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۵۰۰۰
یاددهی - یادگیری
ناشر:میرشیدا پدیدآور: - نویسنده: سیده‌اشرف حیدری - نویسنده: کیاوش بحرینی قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
راهنمای آموزش قاطعیت برای پرستاران
ناشر:کنکاش پدیدآور: - نویسنده: عزیز شهرکی‌واحد - نویسنده: مرجان مردانی‌حموله قیمت:۲۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰
آموزش به بیمار
ناشر:نشر و تبلیغ بشری پدیدآور: - مترجم: نادره خوست - مترجم: اعظم دبیریان قیمت:۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰
فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار
ناشر:بشری پدیدآور: - نویسنده: احمدعلی اسدی‌نوقابی - نویسنده: میترا زندی قیمت:۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰
مداخلات پرستاری در سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: مرضیه حسینی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
روان‌شناسی برای پرستاران
ناشر:نشر طبیب پدیدآور: - مترجم: کیان نوروزی - نویسنده: دامینیک آپتن قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰