دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع برق - آزمونها و تمرينها (متوسطه)
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
"مبانی برق" سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش شامل: شرح نکته‌های مهم و دانستنی کتاب ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی: کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای و کاردانش، شامل: شرح نکته‌های دانستنی، پاسخ تمرین‌های عملی کتاب، ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان پدیدآور: - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
الکتروتکنیک: کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای و کاردانش: مجموعه‌‌ی آزمون‌های تخصصی همراه با پاسخ تشریحی، سراسری، آزاد و آزمایشی 1375 الی سال ...
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پیش‌ دانشگاهیان پدیدآور: - نویسنده: علیرضا الوندی - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
مجموعه سئوالات فنی حرفه‌ای برق صنعتی درجه (2)
ناشر:صفار پدیدآور: - نویسنده: هادی قناد - نویسنده: علی مسگری قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
الکترونیک: کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای - کاردانش: مجموعه‌ی آزمون‌های تخصصی همراه با پاسخ‌ تشریحی سراسری، آزاد، ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان پدیدآور: - نویسنده: علیرضا الوندی - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی (درجه 2)
ناشر:گلپونه پدیدآور: - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق صنعتی درجه 2: بر اساس استاندارد ملی مهارت با کد بین‌المللی: 55/14 - 8 ...
ناشر:صفار پدیدآور: - نویسنده: هادی قناد - نویسنده: علی مسگری قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
الکتروتکنیک + سوالات عمومی و پایه کاردانی پیوسته: همراه با کلید و پاسخ‌های تشریحی
ناشر:مهربرنا پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد سعادت‌میرقدیم قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
مجموعه سوالات الکتروتکنیک
ناشر:موسسه فنی برگ سبز ساعی پدیدآور: قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
مجموعه سوالات فنی حرفه‌ای برق صنعتی درجه 2: بر اساس استاندارد ملی مهارت با کد بین‌المللی: 55/14 - 8 ...
ناشر:صفار پدیدآور: - نویسنده: هادی قناد - نویسنده: علی مسگری قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰