دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع اخلاق پرستاري
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
اخلاق حرفه‌ای در پرستاری
ناشر:حیدری پدیدآور: - نویسنده: طاهره اشک‌تراب - نویسنده: کبری رشیدی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مفاهیم پایه: بررسی وضعیت، فرآیند پرستاری، بهداشت و پرستاری جامعه نگر (جلد 1) [پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث ،ویرایش دوازدهم ؛2010 ]
ناشر:جامعه ‌نگر پدیدآور: - نویسنده: برانداجی بیر - نویسنده: س‍وزان‌ سی. اوک‍ان‍ل‌ اس‍م‍ل‍ت‍زر قیمت:۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل: براساس سرفصل مصوب دروس شورای عالی برنامه ریزی
ناشر:جامعه ‌نگر پدیدآور: - نویسنده: عزیز شهرکی‌واحد - نویسنده: مرجان مردانی‌حموله قیمت:۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۱۵۰
Mothers and midwives
ناشر:روشن کتاب پدیدآور: - نویسنده: FayeE Thompson قیمت:۳۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۵۰۰۰
Brunner Suddarths: Basic Concepts in Nursing: Textbook of medical - surgical nursing
ناشر:روشن کتاب پدیدآور: - نویسنده: Suzanne Smeltzer - نویسنده: Janice Hinkle قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
راهنمای آموزش قاطعیت برای پرستاران
ناشر:کنکاش پدیدآور: - نویسنده: عزیز شهرکی‌واحد - نویسنده: مرجان مردانی‌حموله قیمت:۲۱۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه‌ای
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: اشرف بیرامی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پرستار و اخلاق در پرستاری
ناشر:قشقایی پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌السادات سیدغیبی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
پریشانی اخلاقی پرستار
ناشر:نشر بشری پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین وزیری - نویسنده: عفت‌السادات مرقاتی‌خویی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰