دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع ورزش - آزمونها و تمرينها
تعداد يافت شده (۱۲)
صفحه ۱ از ۱
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تست‌های ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: مسعود پورفرهاد - ویراستار: مرجان ادیبی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تست‌های ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: فرهاد دریانوش قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: فیزیولوژی ورزشی: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: فرهاد دریانوش - ویراستار: مرجان ادیبی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: زبان تخصصی انگلیسی
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: احمد مزرعه - نویسنده: نسیم علیمرادی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکت‌شناسی خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تست‌های ...
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: فرهاد دریانوش قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
کنکور کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی: حرکات اصلی و آسیب‌شناسی ورزشی
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: فرهاد دریانوش - ویراستار: مرجان ادیبی قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
آزمونهای کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی همراه با پاسخهای تشریحی 84 - 1380 سراسری - آزاد
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: احمد آذربانی - نویسنده: محمد قیومی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰