دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع نيوتن، آيزاك، 1727 - 1642 - نقد و تفسير
تعداد يافت شده (۱)
صفحه ۱ از ۰
جهان گالیله و نیوتن
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: ویلیام بیکسبی - مترجم: بهرام معلمی قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰