دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع نقشه‌برداري
تعداد يافت شده (۶)
صفحه ۱ از ۰
نقشه‌برداری کاربردی
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - ویراستار: پریوش رشیدی - نویسنده: احمد محبوب‌فر قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
نقشه‌برداری (ژئوماتیک)
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا عاصی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: امجد ملکی قیمت:۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰
نقشه‌برداری تئوری و عملی
ناشر:دانشگاه زنجان پدیدآور: - نویسنده: جیمز‌ام اندرسون - نویسنده: ادوارد‌ام میخائیل قیمت:۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰
نقشه‌برداری عمومی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - ویراستار: محمد دانش - نویسنده: محمدرضا عاصی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
نقشه برداری نوین
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان پدیدآور: - نویسنده: محمد رضا رجایی الموسوی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰