دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع مديريت
تعداد يافت شده (۴۶۵)
صفحه ۱ از ۳۹
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
1404 پیام برای مدیران 1404
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پدیدآور: - ویراستار: عاطفه نجیبی - نویسنده: مصطفی قنادها قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
28 متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند
ناشر:نشر دایره پدیدآور: - نویسنده: رایمر ریگبی - مترجم: بابک کریمی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
200 نکته کلیدی برای مدیران امروز
ناشر:آوامتن پدیدآور: - نویسنده: رویا توکلی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
25 روش مدیریت زمان
ناشر:سپید پدیدآور: - نویسنده: پاملا دود - نویسنده: دوگ ساندیم قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
525 نکته از زبان مدیران موفق
ناشر:شرکت به نشر پدیدآور: - نویسنده: جایلز بری - نویسنده: رن کولمن قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
12 گام تا مدیریت موفق
ناشر:کارآفرین برتر پدیدآور: - نویسنده: محمد سیدا قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰
21 روش عالی برای اینکه یک مدیر برجسته باشید
ناشر:نسل نواندیش پدیدآور: - مترجم: افشین ابراهیمی - نویسنده: برایان تریسی قیمت:۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰
1000 راهکار مدیریت در سیستم مدیریت
ناشر:فرانک نظارتی‌زاده پدیدآور: - نویسنده: زهره احمدی - نویسنده: فرانک نظارتی‌زاده قیمت:۰ قیمت سایت:۰
12 گام تا مدیریت موفق
ناشر:نشرمادر پدیدآور: - نویسنده: محمد سیدا قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
28 فرد تاثیرگذار در کسب و کار جهان (مدیران مستقلی که مسیر تفکر تجارت را تغییر دادند)
ناشر:نشر جهان فردا پدیدآور: - مترجم: حسام سعیدی - نویسنده: رایمر ریگبی قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
230 نکته مدیریتی
ناشر:همسایه پدیدآور: - نویسنده: یعقوب رهبری قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰