دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع گاليله، گاليله‌ئو، 1642 - 1564
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
گالیله: گوشه‌هایی از زندگی و آثار او
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: مرکزبین‌المللی‌سنتز - نویسنده: فرهنگستان علوم فرانسه قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
جهان گالیله و نیوتن
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: ویلیام بیکسبی - مترجم: بهرام معلمی قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰