دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع فيزيك - مسائل، تمرينها و غيره
تعداد يافت شده (۵۸)
صفحه ۱ از ۵
Fundamentals of physics: haliday & resnick
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
پاسخ پرسش‌ها و حل مسائل فیزیک هالیدی (ج3)
ناشر:دانشجو پدیدآور: - نویسنده: دیوید هالیدی - نویسنده: رابرت رسنیک قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
[مجموعه کتاب‌های طبقه‌بندی شده] فیزیک [3] سال سوم متوسطه "رشته‌ی ریاضی و فیزیک"
ناشر:گل‌واژه پدیدآور: - نویسنده: رامین بدیعی - نویسنده: مهسا اطمینان قیمت:۵۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه: الکتریسته و مغناطیس (فرانک بلت)
ناشر:موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی پدیدآور: - مترجم: حمید نجاری - مترجم: قاسم جنابی‌اسکویی قیمت:۳۲۵۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰
100 مساله و معمای جالب فیزیک و ریاضی: از المپیادها و آزمونهای ورودی دانشگاههای روسیه و ام. آی. تی به همراه پاسخ مشروح آنها
ناشر:سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ریزی ‌آموزشی، ‌انتشارات ‌مدرسه پدیدآور: - نویسنده: یوری چرنیاک - نویسنده: رابرت رز قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
پاسخ پرسش‌ها و حل مسائل فیزیک هالیدی (ج1)
ناشر:دانشجو پدیدآور: - نویسنده: رابرت رزنیک - نویسنده: دیوید هالیدی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی: مکانیک، سرز - زیمانسکی، هیو یانگ
ناشر:فکر خلاق‌ نوین پدیدآور: - نویسنده: قاسم جنابی‌اسکویی - نویسنده: معصومه عمادالاسلامی قیمت:۴۳۵۰۰ قیمت سایت:۴۳۵۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه: سیالات، حرارت و امواج فرانک ج. بلت
ناشر:موسسه‌ی انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: سیدعلاء‌الدین قرشی - نویسنده: قاسم جنابی‌اسکویی قیمت:۲۹۵۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰
آموزش از طریق حل مساله (فیزیک هسته‌ای)
ناشر:دانش ‌نگار پدیدآور: - نویسنده: یانگ‌-‌کو لیم - مترجم: لیدا غلامکار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک:ج1 مکانیک هالیدی - رزنیک - کرین V5
ناشر:موسسه ‌انتشاراتی ‌فرهنگی‌ فکر خلاق ‌نوین پدیدآور: - نویسنده: سیدعلاء‌الدین قرشی قیمت:۴۷۵۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه: الکتریسیته و مغناطیس فرانک ج. بلت
ناشر:موسسه ‌انتشاراتی ‌فرهنگی‌ فکر خلاق ‌نوین پدیدآور: - نویسنده: حمید نجاری - نویسنده: قاسم جنابی‌اسکویی قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰
بانک تست فیزیک هالیدی: مکانیک
ناشر:الوین پدیدآور: - نویسنده: جیرل واکر - مترجم: عباس شفائی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰