دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع فيزيك
تعداد يافت شده (۱۴۹)
صفحه ۱ از ۱۲
Fundamentals of physics: haliday & resnick
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Diseases of the sinuses: diagnosis and management
ناشر:روشن کتاب پدیدآور: - نویسنده: دیویدبرنارد کندی - نویسنده: DavidBernard Kennedy قیمت:۴۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۰۰۰
آزمایشگاه فیزیک (1)
ناشر:محتشم پدیدآور: - نویسنده: مجتبی جمعیتی - نویسنده: پیام مهدی‌پور قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه: الکتریسته و مغناطیس (فرانک بلت)
ناشر:موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی پدیدآور: - مترجم: حمید نجاری - مترجم: قاسم جنابی‌اسکویی قیمت:۳۲۵۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰
اینشتین، فیزیک و واقعیت
ناشر:شایسته پدیدآور: - مترجم: منصور اسلامی - نویسنده: جاگدیش مهرا قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
Fundamentals of physics
ناشر:نوپردازان پدیدآور: - نویسنده: David Halliday - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Fundamentals of physics
ناشر:نوپردازان پدیدآور: - نویسنده: David Halliday - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
پاسخ پرسش‌ها و حل مسائل فیزیک هالیدی (ج1)
ناشر:دانشجو پدیدآور: - نویسنده: رابرت رزنیک - نویسنده: دیوید هالیدی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک پایه: سیالات، حرارت و امواج فرانک ج. بلت
ناشر:موسسه‌ی انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: سیدعلاء‌الدین قرشی - نویسنده: قاسم جنابی‌اسکویی قیمت:۲۹۵۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰
بانک تست فیزیک هالیدی: مکانیک
ناشر:الوین پدیدآور: - نویسنده: جیرل واکر - مترجم: عباس شفائی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Fundamentals of physics
ناشر:علوم ایران پدیدآور: - نویسنده: Robert Resnick - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
Fundamentals of physics
ناشر:علوم ایران پدیدآور: - نویسنده: Robert Resnick - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰