دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع فضا و زمان
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
هستی و زمان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: سیاوش جمادی - نویسنده: مارتین هایدگر قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
زمان: زمان کمیت فیزیکی نیست
ناشر:اربابی پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا اربابی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
فضا، زمان تخت و خمیده
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: گلناز افشاروثوقی - نویسنده: جورج‌فرانسیس‌رینر قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
هایدگر و هستی و زمان
ناشر:آگه پدیدآور: - مترجم: اکبر معصوم‌بیگی - نویسنده: جاناتان ری قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
پرسش از وجود با نگاهی به کتاب "وجود و زمان" مارتین هایدگر
ناشر:کویر پدیدآور: - نویسنده: اکبر جباری قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
انیشتن و تولد دانش کلان
ناشر:چشمه پدیدآور: - مترجم: جمال آل‌احمد - نویسنده: پیتر کولز قیمت:۱۳۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰
متافیزیک از نگاه فیزیک (زمان‌ها و جهان‌های موازی)
ناشر:یاهو پدیدآور: - نویسنده: باب توبن - نویسنده: فردآلن ولف قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
انیشتن و تولد دانش کلان
ناشر:چشمه پدیدآور: - مترجم: جمال آل‌احمد - نویسنده: پیتر کولز قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
درس گفتارهایی از هستی و زمان
ناشر:گام نو پدیدآور: - نویسنده: احمد خالقی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
نظم زمان: رازگشایی معمای زمان
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: کارلو روولی - نویسنده: Carlo Rovelli قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
زبان فضا
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: علیرضا عینی‌فر - نویسنده: برایان لاوسون قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰