دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع عدم خشونت
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
گذر از رنجش بین ما: التیام‌بخشی و آشتی بدون هیچ مصالحه
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
قلب تغییر اجتماعی : چگونه جهان خود را دگرگون کنید : متن کارگاه «ارتباط بدون خشونت»
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
پرورش محبت‌آمیز کودکان: فرزند‌پروری به روش ارتباط بدون خشونت
ناشر:اختران پدیدآور: - مترجم: فرشته سبحانی - نویسنده: مارشال‌بی. روزنبرگ قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ: قدرت مبارزه عاری از خشونت
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: شهرام نقش‌تبریزی - نویسنده: مری‌الیزابت کینگ قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰