دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع Interpersonal relations
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
حضور درمانی: (رویکرد متفکرانه در درمان موثر)
ناشر:ارسباران پدیدآور: - نویسنده: ‏‫شری ام.‏‬ گلر - نویسنده: Shari M. Geller قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ارتباط بدون خشونت: زبان زندگی [ ویراست جدید ]
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
پرورش محبت‌آمیز کودکان: فرزند‌پروری به روش ارتباط بدون خشونت
ناشر:اختران پدیدآور: - مترجم: فرشته سبحانی - نویسنده: مارشال‌بی. روزنبرگ قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
شکستن الگوهای ناکارآمد در رابطه : کتاب خودیاری و کمکی طرح‌واره درمانی
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: بروس استیونز - نویسنده: Bruce Stevens قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
قوانین طبیعت انسان
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: راب‍رت‌ گ‍ری‍ن‌ - نویسنده: Robert Greene قیمت:۰ قیمت سایت:۰
هنر " نه " گفتن
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: دیمن زاهاریادس - نویسنده: Damon Zahariades قیمت:۳۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰۰
پرورش ابراز وجود
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: سو بیشاپ - نویسنده: Sue Bishop قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰