دسته بندی محصولات

ليست كتاب با موضوع داستانهاي پرتغالي - قرن 20
تعداد يافت شده (۲۸)
صفحه ۱ از ۲
خورشید را بیدار کنیم
ناشر:راه مانا پدیدآور: - مترجم: قاسم صنعوی - نویسنده: ژوزه‌مائوروده واسکونسلوس قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
بینایی
ناشر:جمهوری پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: سیدحبیب گوهری‌راد قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
بانکدار آنارشیست: دریانورد
ناشر:هرمس پدیدآور: - مترجم: علیرضا زارعی - نویسنده: فرناندو پسوا قیمت:۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰
رازگشایی کیمیاگر: تلاشی برای کشف رازهای کیمیاگر پائولو کوئیلو
ناشر:نشر کاروان پدیدآور: - نویسنده: ویچخ ایخلبرگر - نویسنده: ویچخ شچاوینسکی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
بینایی
ناشر:روزگار پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: عبدالرضا روزخوش قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
بلم سنگی
ناشر:هاشمی پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: مهدی غبرایی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
سال مرگ ریکاردو ریش
ناشر:هاشمی پدیدآور: - مترجم: عباس پژمان - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
بلم سنگی
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: کیومرث پارسا قیمت:۴۸۵۰۰ قیمت سایت:۴۸۵۰۰
دخمه
ناشر:روزگار پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
برخاسته از گور
ناشر:شیرین پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۴۹۵۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰
بینایی
ناشر:شرکت انتشارات شیرین پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: ژوزه ساراماگو قیمت:۰ قیمت سایت:۰
بینایی
ناشر:مجید پدیدآور: - نویسنده: ژوزه ساراماگو - مترجم: علیرضا شاهری قیمت:۱۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰