دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي
تعداد يافت شده (۱۵۶)
صفحه ۱ از ۱۳
آزمونهای غیرمخرب
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: ورنون جان - نویسنده: باری هال قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آشنایی با روشهای شبیه‌سازی در فیزیک
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: مهدی نیک‌عمل - نویسنده: امین‌الله واعظ قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آنالیز حقیقی: مبانی نظریه اندازه و انتگرال
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: روح‌الله جهانی‌پور - نویسنده: بیژن ظهوری‌زنگنه قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
ارزیابی ریسک در سیستم‌های قدرت: الگوها، روش‌ها، و کاربردها
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
آشنایی با شبکه‌های عصبی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: راسل بیل - نویسنده: تام جکسون قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
ابزار دقیق، اندازه‌گیری، و تحلیل
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
آشنایی با فرایندهای تصادفی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: چارلزجوئل استرن - نویسنده: یال گرهاردموئل قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آدن و آدم
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - ویراستار: زهرا جلال‌زاده - نویسنده: عبدالرضا جغتایی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا ریاضی - ویراستار: سایه وزیرنیا قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آشنایی با نانوذرات: خواص، روشهای تولید، و کاربرد
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: عبدالرضا سیم‌چی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
آنالیز ریاضی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: تام اپوستل - مترجم: علی‌اکبر عالم‌زاده قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: لاری جونز - نویسنده: فاستر چین قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰