دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
تعداد يافت شده (۱۸۵۷)
صفحه ۱ از ۱۵۵
A study of Islamic texts in English translation (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari - نویسنده: سالار منافی‌اناری قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۳۵۰۰
An approach to English translation of Islam texts (I)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Salar Manafi Anari - نویسنده: سالار منافی‌اناری قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۷۰۰۰
18 مقاله در روان‌شناسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: پریرخ دادستان قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۵۰۰
A selection of philosophical works
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Mohsen Jahangiri - گردآورنده: محسن جهانگیری قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۵۰۰
A study of Islamic texts in English translation (II) / بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: سالار منافی‌اناری قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
A course in English pronunciation: a generative framework
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Gholamreza Pouretedal - نویسنده: Lotfollah Yarmohammadi قیمت:۱۲۵۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۷۵
A history of literary criticism
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Shideh AhmadzadehHeravi - نویسنده: شیده احمدزاده‌هروی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۵۰۰
Basic English for university students
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Parviz Birjandi - ویراستار: Parviz Maftoon قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۵۰۰
(English for the students of agriculture (I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Behrooz Azabdaftari - نویسنده: Ibrahim Jodairi Salimy قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰
Advanced Translation I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: زهره قرائی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰
An introductory course of English phoneties and phonolgoy
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین کشاورز قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
A survey of English literature (II
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Amrollah Abjadian قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۵۰۰