دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
تعداد يافت شده (۱۱۱۰)
صفحه ۱ از ۹۲
‏‫‭Specific English texts in entrepreneurship field‏‫‭
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: رضا محمدکاظمی - نویسنده: Reza Mohammadkazemi قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
QFD در صنعت و خدمات (از تئوری تا عمل)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین صفری - نویسنده: جلیل حسن قاسمی قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
‏‫‭Practical English for the studentd of sociology of Islam
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: مهیار گنجابی - نویسنده: Mahyar Ganjabi قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
General English for the students of dentistry And oral hygiene
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: جاوید قیطانچی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Correspondance francaise: administrative, commercial, bancaire, juridique
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: م‍ان‍دان‍ا ص‍درزاده‌ قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
"هیدرودینامیک" = Hydrodynamics
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسن احمدی - نویسنده: فرهنگ راد قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
"فلسفه روش‌شناسی تحقیق علمی در جغرافیا"
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فاطمه بهفروز قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
آب و هواشناسی شهری
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین محمدی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
"تراژدی" و "تعزیه" "مقایسه‌ها" [کد 3093 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: تاجبخش فنائیان قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
Prospection dans le labyrinthe du nouveau roman
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: Farideh Alavi - نویسنده: فریده علوی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
Petroleum geology of the Persian Gulf
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فریدون غضبان - نویسنده: Fereydoun Ghazban قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Proceeding of seminar on E-learning and knowledge management: 11-14 Sep .2005
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰