دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات سخنكده
تعداد يافت شده (۴۳)
صفحه ۱ از ۴
Fundamentals of physics: haliday & resnick
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: Jearl Walker قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Fundamentals of physics: halliday & resnick
ناشر:سخنکده پدیدآور: قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Fundamentals of physics: halliday & resnick
ناشر:سخنکده پدیدآور: قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Modern quantum mechanics
ناشر:سخنکده پدیدآور: قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
Word 2010
ناشر:سخنکده پدیدآور: قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
آنالیز ریاضی (1)
ناشر:سخنکده پدیدآور: قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
آوای دل
ناشر:سخنکده پدیدآور: - شاعر: پریسا نادری قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
اقتصاد شهری
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: بیژن صفوی - نویسنده: علی‌اکبر رضائی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
الکتریسیته و مغناطیس
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: تقی رجب‌پور قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
الکتریسیته و مغناطیس
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: تقی رجب‌پور قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آخرین ورق
ناشر:سخنکده پدیدآور: - نویسنده: زهرا وطن‌دوست قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰