دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش‌دانشگاهيان (گزينه‌هاي برتر)
تعداد يافت شده (۹۴)
صفحه ۱ از ۸
"مبانی دیجیتال" فنی حرفه‌ای و کاردانش، شامل: نکته‌های مهم و کنکوری هر درس، پاسخ مشروح به تمرینات هر فصل کتاب، همراه با ساده‌سازی
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: محمدرضا دلپذیر قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
"مبانی برق" سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش شامل: شرح نکته‌های مهم و دانستنی کتاب ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
"مبانی برق" سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش شامل: شرح نکته‌های مهم و دانستنی کتاب ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
"الکترونیک کاربردی" کنکور کاردانی پیوسته، فنی حرفه‌ای و کاردانش: رشته‌های الکتروتکنیک فنی حرفه‌ای و رشته‌های سیم‌پیچی، سیم‌کشی برق صنعتی و تعمیرات ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: محمدعلی خرمشاهی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
"13 کتاب" کنکور عمومی تمام رشته‌ها: پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده از کنکور دانشگاههای دولتی و آزاد ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین محسنی‌اصل - نویسنده: محمدامیر سلیمانی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمون عملکردی را با ما بیازمایید: برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول، برای سنجش عملکرد یادگیرندگان، برای مقایسه نتایج حاصل با هدف ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: سوسنبر سهرابی - نویسنده: نیره حیدرزاده قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آموزش گام به گام الکتروتکنیک سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: علیرضا الوندی - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آموزش گام به گام الکتروتکنیک سال سوم فنی حرفه‌ای و کاردانش
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: علیرضا الوندی - نویسنده: مهدی شکریان قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آموزش گام به گام الکترونیک سال سوم فنی حرفه‌ای و کاردانش
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: علی صادقیان قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آموزش گام به گام حسابداری سال دوم فنی حرفه‌ای
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: لیلا کریمی قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
آموزش گام به گام ساخت و تولید سال دوم فنی حرفه‌ای
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: براتعلی مشهدی‌تقی - نویسنده: علیرضا گلزاری قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰