دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات پلك
تعداد يافت شده (۱۳۴)
صفحه ۱ از ۱۱
300 قانون موفقیت و خوشبختی
ناشر:پلک پدیدآور: قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
آنسوی پرچین باغ
ناشر:پلک پدیدآور: - شاعر: طاهر جیناک قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
راز گل سرخ: ترجمه‌ی شعر شاعران جهان
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: محمد عادلی‌نیا - نویسنده: نسترن نصرت‌زادگان قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
آکواپونیک: کشت و پرورش توام ماهی و گیاه در سیستم مداربسته با بازچرخانی آب
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا روستا قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
آفات و بیماری‌های گیاهان زینتی و گل‌های آپارتمانی
ناشر:مرز دانش پدیدآور: - نویسنده: مجید میراب‌بالو - نویسنده: حمیدرضا پوریان قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای: راهنمای عملی کنترل آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای و روش تجویز سموم کشاورزی ...
ناشر:مرز دانش پدیدآور: - نویسنده: مجید میراب‌بالو - نویسنده: حمیدرضا پوریان قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آسیای مرکزی و رشد همکاری‌های چندجانبه‌ی ایران و تاجیکستان
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: مرتضی محمودی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
"راز تولد یک نوزاد"
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر حسن‌زاده قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
7 کلید موفقیت: راز بزرگ ناپلئون هیل
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: ویل ادوارز - مترجم: ناسو همایون‌نژاد قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
آن سوی پرچین باغ
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: طاهر جیناک قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
Useful chemical terms for chemistry student
ناشر:پلک پدیدآور: - نویسنده: Ali Baghban قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰