دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور
تعداد يافت شده (۱۳)
صفحه ۱ از ۱
تکنولوژی غلات و فراورده‌ها: افزودنی‌ها، مغذی‌ها، پوشش‌ها، جو و فراورده‌ها، ذرت و فراورده‌ها، برنج و فراورده‌ها، نشاسته و فراورده‌ها
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین عزیزی - نویسنده: زهرا هادیان قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
تکنولوژی غلات و فراورده‌ها: گندم، آرد، نان، ماکارونی، بیسکوئیت، کراکر و کیک
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین عزیزی - نویسنده: زهرا هادیان قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
روشهای آزمایش شیمیایی مواد غذایی
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - گردآورنده: مرتضی مشایخ - ویراستار: مرضیه‌سادات حسینی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
خلاصه جامع طرح‌های تحقیقاتی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی (1385 - 1381)
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - گردآورنده: مهرداد محمدی - گردآورنده: زهره حاج‌میرصادقی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
"دستورالعمل‌های اخلاقی بین‌المللی برای پژوهش‌های زیست پزشکی بر روی آزمودنی‌های انسانی"
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - مترجم: سالومه آرمین - مترجم: مجید حاجی‌فرجی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
تغذیه درمانی در دیابت
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - نویسنده: مریم‌السادات فروید قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور (Nutrition abstracts and reviews of Iran (1998 - 1999) = (1377 - 1378
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - نویسنده: نسرین امیدوار - نویسنده: آزاده امین‌پور قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور (Nutrition abstracts and reviews of Iran (1998 - 1999) = (1377 - 1378
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - نویسنده: نسرین امیدوار - نویسنده: آزاده امین‌پور قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور (Nutrition abstracts and reviews of Iran (1998 - 1999) = (1377 - 1378
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - نویسنده: نسرین امیدوار - نویسنده: آزاده امین‌پور قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - مترجم: خدیجه رحمانی - نویسنده: سیلویا اسکات‌استامپ قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور (Nutrition abstracts and reviews of Iran (1998 - 1999) = (1377 - 1378
ناشر:انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور پدیدآور: - نویسنده: نسرین امیدوار - نویسنده: آزاده امین‌پور قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
آلبوم مواد غذایی
ناشر:دنیای تغذیه پدیدآور: - نویسنده: معصومه غفارپور - نویسنده: آناهیتا هوشیارراد قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰