دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات دانشگاه رازي
تعداد يافت شده (۱۳۴)
صفحه ۱ از ۱۱
100 راهکار در مهارت‌های اصلی تدریس
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
Companion textbook of biology
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: HamidReza Ghasempour - نویسنده: Rahmatollah Parandin قیمت:۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰
Hamlet in modern English
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: William Shakespeare - مترجم: Hooti Noorbakhsh قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
آشنایی با ذرات بنیادی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - ویراستار: مهدی تبریزی - نویسنده: غلامرضا برون قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آزمون‌های روانشناسی شخصیت: بیست و چهار آزمون تعیین‌کننده برای شناخت و غلبه بر موانع شخصی برای داشتن زندگی بهتر
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: لوئیس جاندا - مترجم: خدامراد مومنی قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
Introduction to literature (1)
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: Nasser Maleki - نویسنده: Majid Farahian قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
آزمایشگاه شیمی سبز
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: شهین سبحانی - نویسنده: فهیمه خیردوش قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
آزمایشگاه جانورشناسی و تشریح جانوران آزمایشگاهی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: علی‌نقی میرمویدی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آشنایی با نرم‌افزار FEMLAB برای مهندسین شیمی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا زاهدی - نویسنده: محسن چوپانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
آبهای زیرزمینی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: عبدالله طاهری‌تیزرو قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
Non-nested model selection under likelihood principle
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: عبدالرضا سیاره قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آب و هوای کره زمین
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: حسن ذوالفقاری قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰