دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي انتشارات نشر مركز
تعداد يافت شده (۵۹۰)
صفحه ۱ از ۴۹
101 مسئله‌ی فلسفی
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: امیر غلامی - نویسنده: مارتین کوهن قیمت:۴۷۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۴۰۰۰
آشنایی با اسپینوزا
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
6 متفکر اگزیستانسیالیست: فریدریش نیچه، گاریل مارسل، ژان‌پل سارتر، کارل یاسپرس، مارتین هایدگر، سورن کی‌یرکه‌گور
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: هرولدجان بلاکهام - مترجم: محسن حکیمی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آبی ماورای بحار: یازده داستان
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: شهریار مندنی‌پور قیمت:۱۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰
آشنایی با ارسطو
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰
آشنایی با ادگار آلن‌پو
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: کاظم فیروزمند - نویسنده: پل استراترن قیمت:۲۳۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰
آشنایی با افلاطون
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: مسعود علیا - نویسنده: پل استراترن قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
43 داستان عاشقانه: و داستان‌های دیگری از ریلکه، کافکا، کالوینو، کورتاسار و ...
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: علی عبداللهی - نویسنده: ولف وندراچک قیمت:۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰
آتالا و رنه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: فرانسواآگوست‌رنه شاتوبریان - مترجم: جلال‌الدین کزازی قیمت:۳۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰
آشنایی با آکویناس
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: شهرام حمزه‌ای - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰
آخرین خنده
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: سعید سعیدپور - نویسنده: دی.اچ. لارنس قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آشنایی با افلاطون
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: مسعود علیا - نویسنده: پل استراترن قیمت:۱۱۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰