دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۶۲)
صفحه ۱ از ۳۰
آب‌پخش نگین سبز دشتستان
ناشر:موعود اسلام پدیدآور: - نویسنده: مصطفی شهریاری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
[مجموعه کتاب‌های طبقه‌بندی شده] جغرافیا (2) سال سوم متوسطه "رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی"
ناشر:نشر گل‌واژه پدیدآور: - نویسنده: فرهاد فتحی - نویسنده: محمود سید قیمت:۳۷۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰
آشنایی با ArcGIS 9.x
ناشر:رستار پدیدآور: - نویسنده: رضا محمدی‌مطلق قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
"کتاب کار جغرافیای پنجم ابتدایی"
ناشر:انتشارات کرمانشاه پدیدآور: - نویسنده: فرزانه وفادار قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
آشنایی با شهرهای ایران برای جوانان و نوجوانان
ناشر:زرقلم پدیدآور: - نویسنده: هانیه صفری قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آشنایی با ArcView - GIS و برنامه‌های جنبی Spatial analyst, 3D analyst, network analyst, Hydro :extention
ناشر:دانشگاه صنعت آب و برق پدیدآور: - نویسنده: همایون مطیعی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
Iran travel map
ناشر:ایرانگردان پدیدآور: - نویسنده: Hassan Zendehdel - نویسنده: A. Masoumi قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
GIS Arc view در طرح‌ها و پروژه‌های علمی - کاربردی: مثا‌لهایی از تحلیل‌های مکانی در دانش محیط زیست ...
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پدیدآور: - نویسنده: جلال ولی‌الهی قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
آشنایی با جغرافیای طبیعی
ناشر:موسسه فرهنگی الماس دانش پدیدآور: - نویسنده: اچ.جی. دبلیج - نویسنده: پیتر او. مولر قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
آسیا میانه و (کشورهای مشترک‌المنافع) روسیه
ناشر:موسسه جغرافیایی و انتشاراتی ارشاد پدیدآور: قیمت:۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰
Principles of geography
ناشر:آدنا پدیدآور: - نویسنده: Winston Ink - نویسنده: Holt Rinehart قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰