دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۶۷)
صفحه ۱ از ۶
از پاریز تا پاریس
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: محمدابراهیم باستانی‌پاریزی قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
البلدان: کهن‌ترین متن جغرافیایی مسلمانان
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - مترجم: محمدابراهیم آیتی - نویسنده: احمدبن‌اسحاق یعقوبی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آموزش کاربردی ArcGIS 10.2 (با تاکید بر مسائل مهندسی آب و محیط زیست)
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: مهران قدرتی قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تحقیقات جغرافیایی راجع به ایران
ناشر:اساطیر پدیدآور: - نویسنده: آلفونس گابریل - مترجم: فتحعلی خواجه‌نوری قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: مهران قدرتی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
"فلسفه روش‌شناسی تحقیق علمی در جغرافیا"
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فاطمه بهفروز قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی "GIS"
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: مجید مخدوم‌فرخنده - نویسنده: علی‌اصغر درویش‌صفت قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
اجرای پروژه‌های GIS در ArcGIS
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا ضیایی‌اسفندارانی قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروز
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: فریدون فاطمی - نویسنده: کالین مک‌ایودی قیمت:۱۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۸۰۰۰
تاریخ شهرهای ایران
ناشر:آسیم پدیدآور: - نویسنده: عباس عطاری‌کرمانی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
اطلس مناطق حفاظت شده ایران
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر درویش‌صفت - مترجم: مهدی تجویدی قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
اطلس تاریخی جهان از آغاز تا امروز
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: فریدون فاطمی - نویسنده: کالین مک‌ایودی قیمت:۰ قیمت سایت:۰