دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۹۰)
صفحه ۱ از ۴۹
«نیلوفرهای آبی» سیاه
ناشر:موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب پدیدآور: - نویسنده: ع‍ب‍اس‌ آگ‍اه‍ی‌ - نویسنده: میشل بوسی قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
35 کیلو امیدواری
ناشر:افق پدیدآور: - مترجم: آتوسا صالحی - نویسنده: آنا گاوالدا قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
‏‫‭Grands ecrivains contemporains de langue francaise
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: علیرضا غفوری - نویسنده: Aliréza Ghafouri قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
‏‫‬‭Histoire de la litterature francaise XVIIe et XVIIIe siecles
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Roya Letafati - نویسنده: روی‍ا ل‍طاف‍ت‍ی‌ قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
Initiation A La Litterature Francaise
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Soheila Esmaili قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۷۵۰
La litterature francaise au xxe siecle
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Roya Letafati قیمت:۳۵۵۰۰ قیمت سایت:۳۳۷۲۵
La litterature Francaise: XIX siecle
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Roya Letafati - نویسنده: Bita Moazzami Farahani قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰
"شازایه بوچگله" (Le petit prince)
ناشر:دانشگاه کردستان پدیدآور: - مترجم: محسن امینی - نویسنده: آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
L'anemone a fleuri partout: Roman Iranian en François
ناشر:آریان ترجمان پدیدآور: - نویسنده: Mahshid Moshiri قیمت:۱۳۵۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰
Extrait de la critique litteraire sur les ...
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: Farnaz Arfaizadeh قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
Le petit prince avec les dessins de l'auteur
ناشر:اندیشه ماندگار پدیدآور: - نویسنده: Antoine de Saint exupery قیمت:۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰
Le theatre en France
ناشر:مرکزنشردانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: Shahnaz Chahine - نویسنده: Mahvach Ghavimi قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰