دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵)
صفحه ۱ از ۱
گرافیک: تجزیه، تحلیل، نقد
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ع‍ل‍ی‌ ع‍اب‍دی‌ قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
گرافولیو: منتخبی از آثار طراحی گرافیک پارسا بهشتی شیرازی (1390 - 1380)
ناشر:روزنه پدیدآور: - نویسنده: پارسا بهشتی‌شیرازی قیمت:۶۷۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۰۰۰
فردا را امروز بسازیم (گزیده آثار پیر برنار)
ناشر:هیرمند پدیدآور: - مترجم: علیرضا آییژ قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
دومین سوگواره پوسترهای عاشورایی: 22 دی الی 4 بهمن 1386
ناشر:شرکت انتشارات سوره مهر پدیدآور: قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
101 نکته برای گرافیست شدن؟
ناشر:دات پدیدآور: - نویسنده: علی عابدی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سیری بر نگاره‌های ایرانی
ناشر:اندیشه رفیع 0 پدیدآور: - نویسنده: الهام اعرابی قیمت:۲۹۵۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰
مجموعه آثار گرافیکی علی وزیریان شامل: پوستر، بوروشور، صفحه‌آرایی، طراحی جلد ...
ناشر:یساولی پدیدآور: - نویسنده: علی وزیریان قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰
علی خورشیدپور
ناشر:یساولی پدیدآور: - گردآورنده: ساعد مشکی - مترجم: سمن لطفی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرشید مثقالی: مدیر پروژه و مدیر هنری
ناشر:یساولی پدیدآور: - گردآورنده: ساعد مشکی - مترجم: سمن لطفی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰
طراحان گرافیک معاصر ایران: نورالدین زرین‌کلک
ناشر:یساولی پدیدآور: - مترجم: علیرضا آبیز - گردآورنده: ساعد مشکی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
قباد شیوا
ناشر:یساولی پدیدآور: - مترجم: علیرضا آبیز قیمت:۰ قیمت سایت:۰
ک‍ارگ‍اه‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: علی عابدی قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰